Around the World in 80 Days 80 วัน จารกรรมฟัดข้ามโลก 2004
Around the World in 80 Days 80 วัน จารกรรมฟัดข้ามโลก 2004


การพนันเป็นผลงานของนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษชื่อโจรจีนและศิลปินชาวฝรั่งเศสในการผจญภัยทั่วโลกที่พวกเขาสามารถหมุนวงกลมโลกได้ภายใน 80 วัน
A bet pits a British inventor, a Chinese thief and a French artist on a worldwide adventure that they can circle the globe in 80 days.


หนังที่คุณอาจสนใจ