Be with You (2018) ปาฏิหาริย์ สัญญารัก ฤดูฝน
Be with You (2018) ปาฏิหาริย์ สัญญารัก ฤดูฝน


Be with You (2018) ปาฏิหาริย์ สัญญารัก ฤดูฝน Woo Jin ดูแลลูกชายของ Ji Ho หลังจากที่ภรรยา Soo A เสียชีวิต ก่อนที่เธอจะจากไปเธอสัญญาว่าจะกลับมาในวันฝนตกอีกหนึ่งปี อีกหนึ่งปีต่อมา Soo A ก็ปรากฏตัวอีกครั้ง แต่เธอไม่ได้จดจำอะไร


หนังที่คุณอาจสนใจ