Big Momma’s House 1 เอฟบีไอ พี่เลี้ยงต่อมหลุด
Big Momma’s House 1 เอฟบีไอ พี่เลี้ยงต่อมหลุด


เมื่อเอเย่นเอฟไอไอที่สมาร์ทโฟนถูกส่งไปยังจอร์เจียเพื่อปกป้องแม่โสดคนเดียวที่สวยงามและลูกชายของเธอจากนักโทษที่ถูกคุมขังเขาถูกบังคับให้สวมรอยเป็นยายใต้ที่โง่เขลาเรียกว่าบิ๊กมาม่าเพื่อที่จะอยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตน
When a street-smart FBI agent is sent to Georgia to protect a beautiful single mother and her son from an escaped convict, he is forced to impersonate a crass Southern granny known as Big Momma in order to remain incognito.


หนังที่คุณอาจสนใจ