“Earworm (2024) “
“Earworm (2024) “


Henry Adams ชายที่น่าอึดอัดใจในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือสําหรับสภาพของเขายอมรับคําเชิญไปยังกลุ่มช่วยเหลือตนเองที่มากกว่าที่ดูเหมือน. อันตรายอยู่ใกล้ทุกซอกทุกมุมเมื่อเฮนรี่เข้าไปลึกในการรักษา.


หนังที่คุณอาจสนใจ