Formed Police Unit FPU (2024) หน่วยพยัคฆ์พิทักษ์ข้ามโลก
Formed Police Unit FPU (2024) หน่วยพยัคฆ์พิทักษ์ข้ามโลก


ภาพยนตร์เรื่องนี้มุ่งเน้นไปที่ตํารวจรักษาสันติภาพของจีนและบอกเกี่ยวกับตํารวจรักษาสันติภาพของจีนทีมจลาจลในภารกิจต่างประเทศ. สมาชิกของทีมป้องกันการจลาจลรักษาสันติภาพจะตอบสนองต่อความท้าทายใหม่และจริงจังอย่างไร.


หนังที่คุณอาจสนใจ