Imaginary (2024) ตุ๊กตาซาตาน
Imaginary (2024) ตุ๊กตาซาตาน


ผู้หญิงคนหนึ่งกลับไปที่บ้านในวัยเด็กของเธอเพื่อค้นพบว่าเพื่อนในจินตนาการที่เธอทิ้งไว้ข้างหลังนั้นเป็นของจริงและไม่มีความสุขที่เธอทิ้งเขาไป.


หนังที่คุณอาจสนใจ