Impostor (2001) คนเดือดทะลุจักรวาล 2079
Impostor (2001) คนเดือดทะลุจักรวาล 2079


Impostor (2001) คนเดือดทะลุจักรวาล 2079 ในอนาคตการแข่งขันคนต่างด้าวจะใช้หุ่นยนต์เป็นระเบิดเพื่อโจมตีโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ดังกล่าวและแสดงออกเพื่อพิสูจน์ความไร้เดียงสาของเขา


หนังที่คุณอาจสนใจ