Inheritance (2024) มรดกอลเวง
Inheritance (2024) มรดกอลเวง


หลังจากการตายของนักประดิษฐ์ประหลาด Jan Peszek ครอบครัวรวมตัวกันเพื่อรับมรดกของเขา. เขาเตรียมเกมสุดท้ายเพื่อทดสอบการกระทบยอดและการทํางานเป็นทีมโดยไม่คาดคิด.


หนังที่คุณอาจสนใจ