Kuntilanak (2018) กระจกส่องตาย
Kuntilanak (2018) กระจกส่องตาย


Kuntilanak (2018) กระจกส่องตาย กลุ่มเด็กเห็นด้วยกับการสำรวจบ้านที่ถูกทอดทิ้งเพื่อที่จะชนะการประกวดการแสดงความเป็นจริงซึ่งต้องใช้พวกเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องราวของ Kuntilanak ชั่วร้ายเป็นจริง พวกเขาไม่ช้าก็พบว่าผีเป็นจริงมากเมื่อมันปรากฏขึ้นจากกระจกเก่าและเริ่ม haunting พวกเขา


หนังที่คุณอาจสนใจ