Maharaj (2024) มหาราช
Maharaj (2024) มหาราช


จากคดีในศาลประวัติศาสตร์ในชีวิตจริงนักข่าวที่กล้าหาญตั้งคําถามถึงพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมของผู้นําที่เคารพนับถือ.


หนังที่คุณอาจสนใจ