Masked Rider Heisei Generations Forever (2019) รวมพลังมาสค์ไรเดอร์ ฟอร์เอเวอร์
Masked Rider Heisei Generations Forever (2019) รวมพลังมาสค์ไรเดอร์ ฟอร์เอเวอร์


จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์แปลกที่ทำให้เกิดผลเสียถัดมาส์กไรเดอร์ในสมัยเฮเซย์ เมื่อมาส์กไรเดอร์ทั้งผองเบาๆเลือนหายไปจากความจำของมนุษย์ เปลี่ยนไปเป็นเพียงแต่รายการสร้างความเพลิดเพลินบนจอทีวีแค่นั้น ปัญหาสำคัญของเรื่องดังที่กล่าวมาข้างต้นหลบซ่อนอยู่ภายใต้คำภาวนาของเด็กวัยรุ่นผู้ลุ่มหลงมาส์กไรเดอร์ กลับอธิษฐานต่อฟูทารอคอยสว่า ‘ขอให้มาส์กไรเดอร์ไม่มีอยู่จริง’ อะไรที่ทำให้เขาขอพรแบบนั้น แล้วการที่พรแปลงเป็นจริงนี้จะมีผลยังไง การรวมกลุ่มคราวนี้นำโดยมาส์กไรเดอร์ใบเสร็จรับเงินด์ รวมทั้งราชาที่เหล่าามาส์กไรเดอร์ มาสก์ไรเดอร์จิ-โอ ทุกๆอย่างจะจบยังไง หาคำตอบพร้อม 28 มี.ค.นี้ในโรงหนัง


หนังที่คุณอาจสนใจ