Minnie s Winter Bow Show งานโชว์โบว์มินนี่แสนสนุก 2014
Minnie s Winter Bow Show งานโชว์โบว์มินนี่แสนสนุก 2014


เมื่อ minnie และหลานสาวของเธอตั้งใจจะปิดในบอลลูนอากาศร้อนที่พวกเขาจะถูกส่งไปในการเดินทางลมกรดเพื่อขั้วโลกเหนือ Clubhouse! ตอนนี้พวกเขาได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากบ้านแล้วพวกเขาสามารถกลับมาทันเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงคันธนูของมินนี่ได้หรือไม่? ด้วยเวทมนตร์ “Mouseke-doodle-dee-do” จาก Snow Fairy Clarabelle และช่วยเหลือจากคุณความปรารถนาในเทพนิยายของพวกเขาในฤดูหนาวอาจเป็นจริงได้!
When minnie and her nieces accidentally take off in a hot-air balloon, they are sent on a whirlwind journey to the Clubhouse North pole! Now that they’ve soared so far from home, can they get back in time to prepare for Minnie’s big bow show? With some “Mouseke-doodle-dee-do” magic from Snow Fairy Clarabelle and help from YOU, all their winter-wonderland wishes just might come true!


หนังที่คุณอาจสนใจ