My Wife Is a Gangster 2 (2003) ขอโทษครับ เมียผมเป็นยากูซ่า 2
My Wife Is a Gangster 2 (2003) ขอโทษครับ เมียผมเป็นยากูซ่า 2


อดีตหัวหน้าแก๊ง Scissor Gang Eun-jin (Shin Eun-kyung) ซึ่งตอนนี้ได้รับความทุกข์ทรมานจากความจำเสื่อมอย่างไรก็ตามยังคงปกป้อง Jae-cheol (Jun Gyu Park) ซึ่งเป็นภัตตาคารที่จ้างพนักงานของเธอจากนักเลงที่ต้องการทำธุรกิจของเขา
Former Scissor Gang leader Eun-jin (Shin Eun-kyung), who now suffers from amnesia, nevertheless defends Jae-cheol (Jun Gyu Park), a restaurateur who employs her, from a gangster who wants his business.


หนังที่คุณอาจสนใจ