Occuation (2018) มันมายึดครอง
Occuation (2018) มันมายึดครอง


Occuation (2018) มันมายึดครอง กลุ่มชาวเมืองเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งต้องมารวมตัวกันหลังจากการรุกรานดินที่รุนแรง ขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาต้องก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวไปข้างหน้าของพวกเขาและทำงานร่วมกันเพื่อโอกาสที่จะตีกลับ