One for the Money สาวเริ่ดล่าแรด 2012
One for the Money สาวเริ่ดล่าแรด 2012


ผู้ซื้อชุดชั้นในที่ตกงานกล่อมให้ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของเธอประกันตัวให้เธอยิงเป็นนักล่าเงินรางวัล งานแรกของเธอคือการติดตามอดีตตำรวจที่หนีตาย – ชายคนเดียวกันที่ทำลายหัวใจของเธอเมื่อหลายปีก่อน ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนบางคนและนักล่าเงินรางวัลที่ดีที่สุดในธุรกิจเธอจึงเรียนรู้อย่างช้าๆถึงสิ่งที่จะเป็นนักล่าเงินรางวัลที่แท้จริง
An unemployed lingerie buyer convinces her bail bondsman cousin to give her a shot as a bounty hunter. Her first assignment is to track down a former cop on the run for murder – the same man who broke her heart years before. With the help of some friends and the best bounty hunter in the business, she slowly learns what it takes to be a true bounty hunter.


หนังที่คุณอาจสนใจ