Outstanding A Comedy Revolution (2024) ปฏิวัติคอมเมดี้
Outstanding A Comedy Revolution (2024) ปฏิวัติคอมเมดี้


สารคดีความยาวฟีเจอร์ที่สํารวจประวัติศาสตร์ของ LGBT ⁇ + ยืนขึ้นตลกพิจารณาความสําคัญของมันเป็นเครื่องมือสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา.


หนังที่คุณอาจสนใจ