The Darkest Minds (2018) จิตทมิฬ
The Darkest Minds (2018) จิตทมิฬ


The Darkest Minds (2018) จิตทมิฬ ถูกข่มขู่โดยโลกผู้ใหญ่ที่ตอนนี้กลัวทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีกลุ่มวัยรุ่นตั้งกลุ่มต่อต้านเพื่อต่อสู้กลับและเรียกการควบคุมอนาคตของพวกเขา


หนังที่คุณอาจสนใจ