Truth or Dare (2018) จริงหรือกล้า เกมสยองท้าตาย
Truth or Dare (2018) จริงหรือกล้า เกมสยองท้าตาย


Truth or Dare (2018) จริงหรือกล้า เกมสยองท้าตาย     เกมที่ไม่เป็นอันตรายของความจริงหรือความกล้าระหว่างเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นความตายเมื่อมีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างเริ่มลงโทษผู้ที่โกหกหรือปฏิเสธความกล้า


หนังที่คุณอาจสนใจ